Undervisningsmaterialer

Skolens undervisningsmateriale er tidssvarende; både hvad angår fagbøger og IT- materiale. Der er adgang til internettet i samtlige klasser, og eleverne har altid mulighed for at søge information både gennem fagbøger og på internettet. På skolen vægtes det højt, at den enkelte elev og elevgrupper har mulighed for at søge viden og inspiration til selvvalgte eller lærerstyrede opgaver. Det er ligeledes vigtigt, at eleverne udvikler selvstændig stillingtagen og kritisk sans i forhold til de utallige informationer, der lægges ud på nettet.

For at styrke elevernes alsidige personlige udvikling på de kreative områder har skolen de nødvendige materialer til de mere traditionelle kreative aktiviteter.

I 1. til 6. klasse benyttes iPads som en naturlig del af den daglige undervisning. Eleverne bliver introduceret for en bred vifte af applikationer, med det formål at gøre undervisningen mere levende og gøre deling, redigering og formidling nemt og tilgængeligt for alle.

I 7. til 9. klasse forventes det at eleverne ud over Ipad medbringer egen PC eller Mac i den daglige undervisning.