Indskoling

Udover det daglige samarbejde blandt lærerne i indskolingsgruppen er der en gang årligt indskolingsuge, hvor bh. 1. og 2. klasse samarbejder omkring et tværfagligt emne. Målet er, at klasserne lærer hinanden bedre at kende. Emnerne kan være naturen, eventyr,  middelalderen mm. Indskolingsforløbet kan foregå både på skolen og med ture ud af huset.