Forældresamtaler

Forældresamtaler finder sted mindst en gang årligt, hvor det enkelte barns faglige og sociale udvikling diskuteres. Udover forældrene deltager klasselæreren og matematiklæreren. Hvis klasselæreren finder det frugtbart, kan eleverne fra og med 3. klasse være med i dele af samtalen. Samtalerne er ikke formaliserede, men indeholder som regel følgende punkter: Elevens faglige udvikling i de forskellige fag, lektier, personlig trivsel, trivsel i klassen, deltagelse i skolens- og klassens fællesskab med mere.