Musik

Formål for faget musik

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne lærer at udtrykke sig gennem musik samt lærer at opleve musik og dens mange stilarter.

Eleverne skal ved aktiv deltagelse udvikle deres rytmesans og motorik. Desuden skal de gennem faget musik opleve sig selv som en betydningsfuld del af et fællesskab.

Den teoretiske del af faget musik skal give eleverne en forståelse af musik som en del af vores kultur og samfundsforhold.

Faget musik deles op i 3 hovedområder: Musikudøvelse, musikforståelse og musikalsk skaben. Det tilstræbes, at hovedområderne integreres i hinanden, så man i løbet af en kortere periode når at komme igennem alle områder.

Delmål – efter 3. klassetrin

Den egentlige musikundervisning begynder i børnehaveklassen, hvor der lægges meget vægt på den grundlæggende rytmiske udvikling samt sang og sanglege.

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kende et bredt repertoire af danske børnesange
 • at synge enkle flerstemmige sange, herunder kanons, samt have kendskab til solmisation
 • at udtrykke stemninger gennem sang samt synge/rappe rim og remser eller talekor
 • at bruge kroppen og bevægelsen som grundpuls og herved holde en rytme
 • at have kendskab til en række sanglege, bevægelseslege samt enkle danse
 • at kunne deltage i sammenspil med enkle figurer og turde improvisere både rytmisk og melodisk med stemme, krop og andre klangkilder
 • at have kendskab til størstedelen af musiklokalets forskellige akustiske instrumenter og brugen af disse
 • at stifte bekendtskab med store komponister og musikere
 • at opnå en tydelig periodefornemmelse og kendskab til formforløb
 • at lytte opmærksomt til forskellige stilarter og formidle sin oplevelse af disse
 • at høre forskel på dur og mol og sætte det i forbindelse med stemninger samt høre forskel på tonehøjder og toners bevægelse
 • at kunne genkende klangen af og navngive forskellige typer af instrumenter
 • at bruge rytmisk notation som et hjælpemiddel
 • at kunne skabe musik med udgangspunkt i instrumenter og digitale medier

 

Slutmål – efter 6. klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kende et bredere repertoire af sange på andre sprog
 • at synge med tydelig tekst med og uden mikrofon samt deltage i flerstemmighed
 • at bruge kroppen som rytmeinstrument
 • at deltage i have kendskab til fællesdanse fra forskellige kulturer
 • at kunne iscenesætte små danse eller dramatiske forløb
 • at både være melodibærende og kunne akkompagnere andre, herunder at kunne anvende relevante instrumenter til melodispil eller akkordspil
 • at have kendskab til sammenspil i forskellige genrer og stilarter
 • at kunne anvende musiklokalets forskellige instrumenter
 • at have stiftet bekendtskab med nodesystemets opbygning
 • at have kendskab til de vigtigste perioder i den vestlige musikhistorie samt fremtrædende komponister og musikere
 • at kunne udpege og navngive grundelementer i opbygningen af musikstykker samt anvende enkle musikfaglige begreber
 • at kunne lytte opmærksomt og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder
 • at kunne samtale om musik både som kunstnerisk udtryk og som forbrugsvare
 • at komponere små fraser enten rytmisk eller melodisk
 • at kunne sammensætte bevægelsesmønstre til musik
 • at kunne bearbejde og skabe musik digitalt

Det musikalske element i dagligdagen

Alle skolens elever deltager hver dag i morgensang, hvor der synges mindst to sange.

Skolen tilstræber at få afholdt mindst en årlig skolekoncert, hvor et orkester eller band spiller for alle eleverne.

Ligeledes er faget musik ofte integreret i skolens emneuger enten i form af en udvidet morgensang, sammenspil, kor eller musical.

 

Kor som tilvalg

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at opleve glæden og fællesskabet ved korsangen
 • at synge flerstemmige sange med stor vægt på tekstudtale
 • at udvide stemmeregisteret