Projekt

3. og 4. klasse:
I løbet af skoleåret arbejder 3. og 4. klasse med en projektlignende opgave. Eleverne vælger at arbejde med forskellige emner, og ud fra disse valg sammensættes eleverne i grupper af to eller tre elever. Det tilstræbes, at der er elever fra begge klasser i hver gruppe. Eleverne udarbejder relevante spørgsmål til opgaven, der besvares ved bl.a. informationssøgning i bøger og på internettet. Projektet udmunder i en skriftlig rapport samt en mundtlig fremlæggelse for de to klasser.

5. og 6. klasse:
I løbet af skoleåret arbejder 5. og 6. klasse med et tværfagligt projekt. Børnene skal lære at udarbejde arbejds-spørgsmål. Projektet skal ikke nødvendigvis munde ud i en skriftlig rapport, men i en fremlæggelse for begge klasser med et kreativt indslag.

7., 8. og 9. klasse:
En gang i løbet af skoleåret arbejdes der også i overbygningen med en større projektopgave ud fra et overordnet emne.

7. og 8. klasse arbejder sammen én uge, hvor formålet med projektopgaven er, at eleverne skal øve sig i at udforme en problemformulering med udgangspunkt i et selvvalgt delemne, finde oplysninger til belysning af emnet, og præsentere dette gennem arbejdet med et kreativt produkt og en fremlæggelse.

I 9. klasse er projektformen den samme, som eleverne har øvet sig på i 7. og 8. klasse, men her er projektet en obligatorisk del af afgangsprøven, og eleverne får derfor både en karakter og en projektudtalelse, som de kan vælge at få med på afgangsbeviset.