Sløjd

Formål for faget sjøld

Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at gennemføre et arbejdsforløb fra idé over planlægning til udførelse og evaluering. Der lægges vægt på det skabende og eksperimenterende samt legen og glæden ved fremstilling af produkter.

Endvidere lægges der vægt på, at eleverne opnår fortrolighed med og færdighed i at vælge og bruge de mest hensigtsmæssige materialer og værktøjer til deres projekter.

Slutmål efter 5. klassetrin.

På Refsvindinge Friskole undervises i sløjd fra 4. kl. -5 kl. Derudover prioriteres faget i skolens emneuger og temadage.

Målet med undervisningen skal lede frem mod, et eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at læse tegninger, mærke op og save emner ud
 • at vælge hensigtsmæssige arbejdsmetoder
 • at kunne vælge det bedst egnede værktøj
 • at kunne anvende følgende værktøjer på en håndværks- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde: Tommestok, vinkel, sav, hammer, huljern, stemmejern, brænder, kniv, skruetrækker, mfl. samt skruemaskine og batteriboremaskine.

Med baggrund i ovennævnte tekniske færdigheder udfører eleverne individuelle sløjdprodukter med fokus på skabende og kreative processer. For eksempel:

 • Foderbrætter
 • Kridttavler
 • Opslagstavler
 • Biler
 • Skibe
 • Stylter
 • Kurve i træ
 • Flagstænger
 • Spil og legetøj
 • Selvvalgte produkter