Værdigrundlag

Refsvindinge Friskole er baseret på det Grundtvig-Koldske skole- og livssyn, det betyder bl.a., at skolen ikke bekender sig til en bestemt ideologi eller et bestemt pædagogisk princip.

Det er skolens opgave i samarbejde med forældrene at give børnene muligheder for at udvikle sig til selvstændige mennesker, der får mod på og lyst til at deltage aktivt i de udfordringer, de stilles overfor i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne meninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger.

Skolen lægger overordnet vægt på, at undervisningen foregår i et hjemligt, nærværende og trygt miljø, hvor der tages hensyn til det enkelte barns personlighed og udviklingstrin, samt hvad barnet er modtageligt for.

I den Grundtvig-Koldske skoletradition er skolen i hele sin virksomhed kulturbærende og kulturskabende. Vi betragter det grundlag som en af hjørnestenene i vores skole, idet et folks historie, myter, sagn og “store” fortællinger er medvirkende til at give børnene historisk og kulturel identitet.

Det fundament, der bygges op i barndommen, er grundstenen for menneskers holdninger og handlinger resten af livet.

Vi skal sammen med forældrene give børnene rødder, så de kan gro, og vinger så de kan flyve.

Som følge af de voksnes involvering og nære samvær med børnene dannes deres identitet.

Fortællingerne og ”den gode historie” skal være med til at oplive og oplyse, samt styrke børnenes selvværd, så de bliver til nogen og ikke kun til noget.

Derfor lægger vi især vægt på at:

 • Undervisningen tilgodeser det enkelte barns udvikling og evner
 • Skolen bygger på nær kontakt mellem skole og hjem og prioriterer fællesoplevelser blandt elever, forældre og lærere højt
 • Der er stor åbenhed omkring skolens hverdag, og forældre er altid velkomne til at deltage i undervisningen
 • Vi har max 20 elever i klasserne
 • Der er stor fleksibilitet i hverdagen – med kort vej fra ide til beslutning
 • Undervisningen tilgodeser såvel boglige, som kreative og musiske fag
 • Sang, musik og optræden indgår som en naturlig del i skolens hverdag
 • Der er fælles morgensang/morgensamling hver dag
 • Der lægges vægt på fortælling og historie
 • Skemaet brydes op i løbet af skoleåret, og der arbejdes på tværs af klasserne
 • Undervisningens faglige indhold er fuldt på højde med folkeskolens
 • Man viser hensyn til hinanden i omgangsform og væremåde
 • Fritidsordningen er uden aldersbegrænsning
 • På skolen er spændende og store udendørsarealer med mulighed for fysisk udfoldelse
 • Skolens lokaler har hjemlig atmosfære