Klasserepræsentanter

Ideen med klasserepræsentanterne er, at der i hver klasse vælges en eller to personer, som lærerne kan kontakte, når der er behov for hjælp til et arrangement på skolen, hvad enten det er i den enkelte klasse eller et fælles arrangement for alle på skolen.

Det er ikke klasserepræsentanterne, der skal påtage sig opgaverne, men de er ansvarlige for at fordele arbejdet blandt klassens forældre.

Der kan f.eks. være behov for hjælp med kørsel ved besøg ud af huset, bagning/madlavning til lejrskole og julebazar m.m.

Bestyrelsen er meget lydhør overfor nye tiltag fra klasserepræsentanterne.