Skolepenge & SFO

Skolepenge og SFO

Gældende for 1/8 2023 – 31/7 2024

Skolepenge:
Ét barn / første barn: kr. 1310 pr. md.
For andet barn: kr. 660 pr. md.
Efterfølgende børn: Gratis

Skolepenge betales 11 måneder om året. For børnehaveklassen betales fra og med august. For afgangsklassen (9. kl.) betales til og med juni.

Lejrskolebetaling:
Lejrskolebetaling på kr. 95 om måneden opkræves sammen med skole- og SFO betaling. Der sker ikke tilbagebetaling af indbetalte lejrskolepenge, hvis et barn skifter skole.

SFO:
Modul 1:            kl. 06.10–08.00       kr. 490
Modul 2:            kl. 12.20–15.00       kr. 800
Modul 3:            kl. 12.20–16.30       kr. 1.080
Klippekort til SFO   (fra 4. kl.)         kr. 540 (10 klip)

Søskenderabat: Hvis en familie har mere end ét barn i SFO på fuld tid (modul 1+3) betales kr. 1.300 pr. barn.
SFO betales 11 mdr. om året, idet juli måned er betalingsfri.

Klippekort til SFO:
Der er mulighed for, at man fra og med 4. klasse kan bruge SFO’en uden på forhånd at tilmelde sig et bestemt modul i en bestemt periode. I stedet kan man købe et 10-turs klippekort. For klippekortet gælder følgende regler:

• Én dag, ét klip uanset tidsrum
• Kortet opbevares i SFO
• Ingen udløbsdato (kortet kan ikke blive “for gammelt”)
• Kortet er personligt, så klip kan ikke overdrages til andre
• Ingen refundering af ubrugte klip

Tidsfrister:
Skole: Ved udmeldelse skal betales for indeværende samt kommende måned.

SFO: Framelding og ændring af moduler skal meddeles senest d. 10. i måneden og træder i kraft den 1. i måneden efter.

Indskrivning til kommende børnehaveklasse:
Opskrivning af barn til en fremtidig børnehaveklasse sker ved henvendelse til skolen. Opskrivningen er gratis. Som regel har vi flere børn skrevet op til børnehaveklassen end vi har pladser. Vi anbefaler derfor at skrive sit barn op i god tid.

Betalingsmåder:
Efter tilmelding af elev modtager forældrene et girokort til betaling af skole/SFO. Man bedes oprette betalingen under sine PBS-aftaler. Ved oprettelse af aftalen skal man bruge følgende oplysninger:
– PBS-nr.
– Debitorgruppe nr.
– Forældre nr.

Alle tre oplysninger fremgår af girokortet.
Som alternativ til PBS kan man enten indbetale på de girokort, man får tilsendt. Eller man kan via sin netbank bede om at få tilsendt såkaldte elektroniske indbetalingskort. Men skolen anbefaler tilmelding til PBS, idet der erfaringsmæssigt er færrest problemer hermed.