Morgensang

Formål for morgensang

Formålet med morgensang er at styrke fællesskabet blandt elever og ansatte med henblik på videreførelse af vores kulturelle og historiske sangtradition. Samt give eleverne kendskab til den mangfoldighed af sange og salmer, der findes og stadigvæk udgives.

Derfor er der naturligvis morgensang hver dag for alle elever og lærere.

I forlængelse af vores historiske tradition er det ligeledes naturligt, at fadervor er en del af morgensang. Ud over den vigtige opgave at give eleverne mulighed for at tilegne sig en bøn, der udtrykker taknemlighed over dagen og livet, skabes der rum til eftertanke.

Ved valg af sange og salmer skal eleverne præsenteres for et bredt udsnit af diverse udgivelser. Således at vores årstider, højtider og historie bliver belyst ved brug af forskellige tekster og melodier.

Desuden er det af stor betydning, at valget af børne- og ungdomssange også tilgodeser elevernes ønsker og behov, således at de bevarer glæden ved den fælles morgensang.

Fortælling indgår som et fast element flere gange om ugen. Fortællingerne, har et historisk-, personligt- eller aktuelt udgangspunkt.

Lige som i skolens øvrige fag forventer vi helt naturligt en aktiv deltagelse og medleven i forbindelse med morgensang.

I samværet omkring sangen og når der lyttes til Fadervor, har eleverne sammen med lærerne og de øvrige ansatte et fælles ansvar for, at morgensang bliver en rar og positiv oplevelse for alle.

I forbindelse med morgensang er der navneopråb af elever samt tid til fælles meddelelser og beskeder fra både børn og voksne.

I forbindelse med morgensang kan der indgå optræden af elever og lærere med sang, musik eller anden underholdning.

Forældre er altid velkomne til at deltage i morgensang.

 

Slutmål – efter 9. klassetrin

Målet er, at morgensangen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

  • at have et nært kendskab til og forstå betydningen af skolens sangtradition
  • at kende mange forskellige danske sange samt et udvalg af udenlandske sange
  • at udtrykke sig naturligt i tale og sang i større forsamlinger
  • at udvikle en aktiv deltagelse i og forståelse for et samfund med en stærk tradition for fællesskaber og foreninger, hvori den folkelige fællessang indgår som en helt naturlig del