Emneuger

1-2 fastlagte uger om året, hvor hele skolen arbejder med det samme overordnede emne ofte på tværs af klasserne. Der arbejdes både fagligt og kreativt, og emnet belyses tværfagligt.

Formålet med emneuger er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i et fælles emne, at de arbejder med anderledes undervisningsformer og udtryksmidler, samt at det sociale fællesskab styrkes.