Bestyrelsen

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for skolen, hvilket betyder at bestyrelsen godkender alle større tiltag i forbindelse med nyindkøb, udvidelse, budgetlægning m.m. Bestyrelsen planlægger i samråd med skolens ansatte årets arrangementer.

Der afholdes typisk 11 møder om året. Udover bestyrelsen er skolens leder og en lærerrepræsentant med til møderne. Lærerne skiftes til at deltage i møderne og deltager derved i mindst et møde om året. Udover de ordinære møder afholdes der et årligt fællesmøde for bestyrelse, lærere og pædagogisk personale.

Når referaterne er godkendt, anbringes de i skolens protokol. De bliver ligeledes ophængt på skolens opslagstavle. Derudover er der skriftlig orientering fra møderne i det månedlige skoleblad.

Rasmus Agertoft

Rasmus Agertoft

Formand

r@smusagertoft.dk
Søren Eliasson Hansen

Søren Eliasson Hansen

Næstformand

eliassonhansen@gmail.com
Kristina Ekberg Hansen

Kristina Ekberg Hansen

Sekretær

k_ekberg@hotmail.com
Louise Kjær Olsen

Louise Kjær Olsen

Bestyrelsesmedlem

nullerkjaer@gmail.com
Mads Møller Andersen

Mads Møller Andersen

Bestyrelsesmedlem

madsmollerandersen@gmail.com
Silas Hemmingsen

Silas Hemmingsen

Suppleant

silas_vh@hotmail.com
Dorthe Vedel Chrone

Dorthe Vedel Chrone

Suppleant

nicolai-julie@hotmail.com
Hanne T. Fyhn

Hanne T. Fyhn

Suppleant

hannefyhn@icloud.com