Bestyrelsen

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for skolen, hvilket betyder at bestyrelsen godkender alle større tiltag i forbindelse med nyindkøb, udvidelse, budgetlægning m.m. Bestyrelsen planlægger i samråd med skolens ansatte årets arrangementer.

Der afholdes typisk 11 møder om året. Ud over bestyrelsen er skolens leder, viceskoleleder og en lærerrepræsentant med til møderne. Lærerne skiftes til at deltage i møderne og deltager derved i mindst et møde om året. Ud over de ordinære møder afholdes der et årligt fællesmøde for bestyrelse, lærere og pædagogisk personale.

Når referaterne er godkendt, anbringes de i skolens protokol. De bliver ligeledes ophængt på skolens opslagstavle. Derudover er der skriftlig orientering fra møderne i det månedlige skoleblad.

Rasmus Agertoft

Rasmus Agertoft

Formand

r@smusagertoft.dk
Søren Eliasson Hansen

Søren Eliasson Hansen

Næstformand

eliassonhansen@gmail.com
Silas Hemmingsen

Silas Hemmingsen

Sekretær

silas_vh@hotmail.com
Louise Kjær Olsen

Louise Kjær Olsen

Bestyrelsesmedlem

nullerkjaer@gmail.com
Mads Møller Andersen

Mads Møller Andersen

Bestyrelsesmedlem

madsmollerandersen@gmail.com
Ann Andersen

Ann Andersen

Suppleant

ann@marienlund.one
Martin Højslev

Martin Højslev

Suppleant

hoejslev@me.dk