Formning

Formålet for faget formning

På Refsvindinge Friskole undervises i formning fra bh. kl – 6.  kl. Faget inkluderer både billedkunst og håndarbejde på disse klassetrin. Derudover prioriteres faget højt i skolens emneuger, temadage og valgfag samt på lejrskoler. I hverdagen optræder faget som en naturlig del af det tværfaglige samarbejde. Vi tilstræber, at eleverne gennem ekskursioner i nærområdet, på museer og lignende får oplevelser og inspiration til det kreative arbejde.

Formål for faget formning opdeles i billedkunst og håndarbejde:

Formålet med billedkunst er, at eleverne gennem praktiske, eksperimenterende og skabende opgaver bliver i stand til at forstå og bruge billedsproget som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.

Formålet med håndarbejde er, at eleverne udvikler håndværksmæssige færdigheder i at fremstille tekstile produkter, der har æstetisk og/eller funktionel værdi.

Delmål efter 2. klassetrin.

Målet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at tegne, male og fremstille skitser og billeder på baggrund af fortælling, fantasi, følelser, sanser og iagttagelse
 • at have viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber
 • at anvende viden om tegneredskabers udtryksmuligheder
 • at anvende enkle håndværksmæssige teknikker, f.eks. trykteknikker
 • at bruge viden om forskellige materialers anvendelsesmuligheder
 • at anvende tørre og våde farver og enkle farveblandinger
 • at kunne præsentere og samtale om egne og andres billeder ud fra enkle præsentationsformer
 • at kunne fremstille et produkt indenfor et bestemt tema
 • at anvende forskellige rumlige former og eksperimenter med form og farve
 • at kunne analysere og samtale om billeder og skulpture mm.
 • at anvende billeder som personligt udtryksmiddel
 • at kunne beherske enkle syteknikker
 • at kende til forskellige håndarbejdsmaterialer

 

Slutmål efter 6. klassetrin.

Målet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at fremstille billeder og rumlige udtryk på baggrund af ideer, følelser, holdninger og iagttagelser
 • at anvende teknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i billeder samt bruge farven som virkemiddel
 • at arbejde og eksperimentere med former, komposition og farvelære
 • at fremstille billeder i samarbejde med andre
 • at analysere og samtale om billeders form, funktion, indhold og virkemidler
 • at kunne udtrykke sig gennem forskellige billedformer fx maleri, grafik og skulptur
 • at genkende enkle stilarter og udtryksformer indenfor kunst, arkitektur og design
 • at anvende viden om bygningselementer og stilarter til egen fremstilling
 • at kunne fremstille og analysere digitale billedfortællinger ved hjælp af enkle billed- og redigeringsteknikker
 • at beherske et udvalg af tekstile teknikker og have kendskab til forskellige materialer
 • at formgive tekstile produkter og overskue processen fra idé og planlægning til færdigt produkt
 • at eksperimentere med tekstile materialer, farver og teknikker med æstetisk sigte
 • at anvende billeder, rumlige fremstillinger og tekstile produkter som personligt kommunikations- og meddelelsesmiddel
 • at forstå sammenspillet mellem udtryks- og formidlingsformer