Lejrskole

Der er tradition for, at alle skolens elever fra 0. til 6. klasse tager samlet på lejrskole hvert år. Det tilstræbes, at der veksles mellem landsdelene i Danmark. Hvert år arrangeres der også lejrskole for 7. klasse til Bornholm, mens 8. og 9. klasse som oftest tager på længere udlandsture.

Lejrskolen for eleverne fra 0. til 6. klasse finder sted i maj eller juni måned, og er af 4 dages varighed. For 7., 8. og 9. klasse er lejrturene oftest af 5 dages varighed. Se nærmere beskrivelse heraf under overbygningsfanen.

Indholdet på lejrskolerne er af såvel faglig som fornøjelig karakter, og der er et stærkt fokus på det sociale fællesskab.

Der er delvis forældrebetaling til lejrskolerne.