Ledige stillinger

Vi gør en forskel – vil du være med?

Med kommende skoleår i sigte er vi på udkig efter et par dedikerede kolleger, hvis engagement og lyst til at
gøre en forskel kan være med til at berige vores skole – både for børn, kolleger og forældre.

Refsvindinge Friskole lidt uden for Nyborg har knap 160 års historie, men holder til i nye, lækre faciliteter
med masser af muligheder inde og ude.

Vi er Grundtvig-Koldske i vores udspring og lægger i forlængelse heraf vægt på, at vores børn forlader
skolen efter 9. klasse med udsyn, nysgerrighed og sociale kompetencer tillige med en solid faglig ballast. Vi
er kendt for vores fællesskab, gode atmosfære samt nærværende og imødekommende omgang med
hinanden i alle relationer – både børnene imellem, mellem børn og voksne og i forældresamarbejdet.

Fra august 2024 mangler vi folk, der kan dække nedenstående fag. Vi er fleksible med hensyn til
fagsammensætning og timetal i hver enkel stilling, så hold dig ikke tilbage, hvis der kun er nogle af fagene,
du kan se dig selv i.
• Dansk- og klasselærer (1. til 6. + 7. til 9. klasse)
• Matematik (indskoling og mellemtrin)
• Musik (indskoling, mellemtrin og ikke mindst morgensang)
• Tysk
• Natur/teknik (mellemtrin)
• Støtte- og specialundervisning

En væsentlig del af skemaet er (eller kan være) specialundervisning og/eller støtte til børn med
udfordringer i den almene undervisning. Det er vigtigt, at du gennem erfaring, uddannelse eller kurser er
rustet til at rumme og møde disse elever anerkendende og med omsorg. Er du interesseret i en stilling med
overvægt af støttetimer er en pædagogisk baggrund suppleret med undervisningskompetencer også
interessant.

Om du har din erfaring fra friskole- eller folkeskoleverdenen, er ikke afgørende. Derimod er det vigtigt, at
du har forståelse for, hvad friskolelivet indebærer og kan lave en undervisning, der skaber lyst til at lære,
glæde, nysgerrighed, mod, begejstring, men også plads til at fejle og rejse sig igen.

Kan du matche disse ting, tilbyder vi til gengæld en skole med rigtig gode arbejdsforhold og et lærerværelse
med søde, engagerede, hjælpsomme kolleger og plads til både grin og alvor. Hertil en masse søde børn og
en engageret forældregruppe. Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Er du nysgerrig? Så er du meget velkommen til at høre nærmere om stillingen og evt. komme på besøg for
at fornemme stedet. Kontakt skoleleder, Kasper Karlsen, på tlf. 6533 1229 (skole) eller 3025 9142 (privat),
eller skriv til kasper@refsvindingefriskole.dk.

Har du brug for diskretion i forbindelse med din interesse for stillingen, har vi naturligvis forståelse herfor.
Vi vil gerne have din ansøgning og relevante bilag senest mandag d. 6. maj kl. 12.00. Samtalerne planlægger
vi at afholde i uge 20.