Forældreengagement

Friskolen eksisterer kun i kraft af, at et antal forældre har valgt denne skoleform for deres børn. Det stiller naturligvis særlige krav til skolens ledelse og personale, men det stiller også krav til forældrenes engagement i skolens daglige liv. For at hverdagen skal blive så god og udviklende som muligt, er det nødvendigt, at forældrene engagerer sig i såvel deres eget barn som i skolen som helhed. Uden aktive og engagerede forældre vil en stor del af de arrangementer, der er så nødvendige for fællesskab, sammenhold, udvikling og tryghed, være utænkelige.
Der er brug for alle, og ingen indsats er for lille. Det er positivt afsmittende på børn, at forældrene engagerer sig i deres hverdag.

I øvrigt inviteres forældrene flere gange i årets løb. Det kan f.eks. være i forbindelse med emneuger, hvor der med udgangspunkt i emnet er forskellige arrangementer.
I marts/april inviteres til FORÅRSFEST, hvor der bl.a. er gymnastikopvisning og elevdiskotek.
Som afslutning på skoleåret afholdes SOMMERFEST, hvor der bl.a. er fremvisning af billeder fra lejrskolen og dimission.