Dansk Friskoleforening

Skolen er medlem af Dansk Friskoleforening, hvis formål er:

  • at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler,
  • at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål
  • at arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark.

Foreningen har ca. 250 medlemsskoler fordelt over hele landet, heraf de godt 30 på Fyn.

På Friskolernes Kontor, som ligger i Fåborg, kan alle skolekredsens medlemmer hente råd og vejledning.

Foreningen afholder en del møder og kurser for lærere, bestyrelse og forældre samt står for udgivelsen af FRISKOLEBLADET, som skolen abonnerer på til alle vore familier.