Uddannelsesforberedende aktiviteter

Brobygningen til ungdomsuddannelserne begynder for alvor i 8. klasse. Herunder kan I se de forskellige forberedende aktiviteter, der er en del af kommende skoleår:

  • Erhvervsintroducerende dag for 8. klasse. Klassen er afsted på en af erhvervsskolerne hele dagen. Her får de et indblik i de forskellige erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. Klasselæreren deltager hele dagen.
  • Praktik for 9. klasse. I denne uge er 9. klasserne ude i erhvervspraktik. De skal selv skaffe praktikplads i løbet af efteråret.
  • Uddannelsesmesse i Nyborg-hallen for 8. og 9. klasse. Her har eleverne mulighed for at få en snak med unge fra de forskellige ungdomsuddannelser ved de mange stande i hallen.
  • Introkurser for 8. klasse. Her er eleverne ude og følge to selvvalgte uddannelsesretninger i 2×2 dage. De får et grundigt indblik i uddannelsernes indhold ligesom de oplever hverdagen på en uddannelsesinstitution. Ugen afsluttes med en dag på skolen, hvor man efterbehandler forløbet. Introkurserne er obligatoriske.

I løbet af årene i overbygningen følges de af vores UUO-vejleder, Helle Duus. Hun kan kontaktes på mailen helld@nyborg.dk eller på telefon 21 67 94 73.

I efteråret bliver eleverne i 8. klasse uddannelsesparathedsvurderet. Vurderingerne skal være afsluttet inden 1. dec. Der informeres om vurderingerne på det første forældremøde i klassen.