Omgangsformer

For at fremme en positiv personlig udvikling, er det vigtigt, at børnene er trygge ved at gå i skole; en tryghed, der kun opnås gennem en god omgangstone, der desuden er en del af skolens undervisningsmiljøplan. Det skal dog fremhæves, at det kun er gennem et nært samarbejde mellem hjem og skole, at det er muligt at gennemføre en mobbefri skole. Det er skolens opfattelse, at det overordnede læringssyn, der praktiseres i alle fag og emneområder, vil forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.