Forældremøder

I starten af hvert skoleår afholdes et forældremøde i de enkelte klasser, hvor klasselæreren samt evt. øvrige lærere fremlægger planerne for det kommende skoleår. På dette møde vælger forældrene en eller to klasserepræsentant. Der er desuden rig lejlighed til at fremkomme med spørgsmål, forslag m.m., men den enkelte elev bliver ikke diskuteret. Denne aften er samtidig en god lejlighed til at lære de øvrige forældre at kende eller at genopfriske bekendtskabet. Der bliver ofte lavet aftaler om fødselsdagsarrangementer, legeaftaler, fælles kørsel til arrangementer m.m.

Det store Forældremøde

Midt på vinteren afholdes ”Det store Forældremøde”. Det er i dette forum, man som forældre får lejlighed til at diskutere og tage stilling til emner og spørgsmål af mere generel karakter, der vedrører hele skolen og SFO. Mødet har ikke besluttende myndighed, men forslag, der bringes op på mødet vil efterfølgende blive behandlet i bestyrelse og lærergruppe.

Debatten på mødet, der som oftest er livlig og spændende, foregår såvel i grupper som i samlet forum. Dette er en glimrende lejlighed til at få luftet og afprøvet holdninger og idéer.