Formål

Institutionens formål er at drive en Grundtvig-Koldsk friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

  • Lærere og forældre er i nært samarbejde ansvarlige for elevernes læring og opdragelse.
  • Undervisningen skal give eleverne en alsidig orientering og oplysning, der styrker deres selvstændige og personlige udvikling.
  • Desuden er det af betydning for skolen at virke i det folkelige arbejde.