Arrangemeter i overbygningen

For at fremme de sociale relationer eleverne i mellem i den enkelte klasse og på tværs af klassetrinene, er der i løbet af året fastlagt forskellige arrangementer og rejser. Herunder kan du se nogle af disse.

Introtur for 7. – 9. klasse

Onsdag til fredag i skoleårets første uge sætter vi fokus på at ryste vores overbygning sammen og hermed styrke fællesskab og samarbejde. Dette gælder elevernes indbyrdes forhold såvel som mellem elever og overbygningslærere. Vi cykler til Davinde, hvor vi overnatter i telte og shelters samt laver en masse sociale aktiviteter – alt sammen på tværs af de tre klasser.

Fordybelsesdage i dansk

På årets skema har vi som noget nyt prioriteret, at alle tre overbygningsklasser har 4 dansktimer samlet samtidigt hver onsdag. Det giver en unik mulighed for på én gang at skabe den fordybelse, som arbejdet med danskfaglige emner ofte kræver i overbygningen samtidigt med, at der er mulighed for at samarbejde på tværs af klasserne og forhåbentligt opdage nye, gode samarbejdspartnere.

Fordybelsesdage

Fem skoledage i løbet af året er dedikeret til faglig fordybelse på tværs af klasserne i overbygningen. Her vil faglærerne på skift sammen med eleverne dykke ned i et emne, hvor der arbejdes med det faglige stof på anderledes måder, end der er tid til i den daglige undervisning – i workshops, gennem foredrag og via kreative projekter af forskellig art. Ud over faglig fordybelse er målet at styrke samarbejdet og sammenholdet på tværs af klasserne i overbygningen.

Bornholm – 7. klasse

I 7. klasse er der tradition for, at den første lejrtur ”alene” med klassen afholdes på Bornholm. Her er der en masse dejlige aktiviteter og oplevelser i vente. I timerne op til lejrturen forbereder vi os fagligt på de ting, vi skal se og opleve på Bornholm. Klassens samvær bliver i den grad styrket på en sådan tur, og børnene får en unik mulighed for at opleve en af Danmarks bedste kulturskatte, nemlig solskinsøen Bornholm. Turen ligger i starten af skoleåret, så klassen og dennes nye klasse- og matematiklærer kan få skabt et godt bånd til hinanden, som man kan bygge videre på de næste tre år.

Udlandstur i 8. og 9. klasse

I 8. og 9. klasse går lejrskolen udenlands – i 8. klasse til lande i nærområdet, typisk Tyskland, men de nordiske lande er også en mulighed, i 9. klasse typisk en storby i Storbritannien. Turene har på én gang et stærkt fagligt og et stærkt socialt fokus. I sprog- og kulturfagstimerne op til turene arbejdes med hverdagssprog og omgangstone i destinationslandet samt relevante historiske, religiøse og samfundsmæssige emner således at det, vi skal opleve på turene, er genkendeligt og kan bruges i den efterfølgende undervisning også. Socialt bygger vi på det gode sammenhold i klasserne som gerne skulle smitte af på det daglige liv i klasserne, når vi kommer hjem igen.

Faguger

Her vil klassen få mulighed for at fordybe sig hele dage sammen med deres faglærere i forskellige fag. Vi vil i udvælgelsen af disse fag tilgodese de fag, der i løbet af året kommer til at lide under tabte timer pga. helligdage mm.

Atletikdag – 6. + 7. klasse

Den tredje tirsdag i september afholder vi atletikdag med fire nærliggende friskoler (Nr. Lyndelse, Broby, Højby og Ferritslev) for 6. og 7. klasse. Det øger motivationen i idrætsundervisningen blandt eleverne, når vi årligt afholder et atletikstævne, og det er vigtigt, at børnene kommer ud og oplever nogle forskellige friskoler og møder andre jævnaldrende i et afslappet konkurrencemiljø. I år er det vores tur til at afholde stævnet, og det kommer til at foregå på Nyborg Atletikstadion med hjælp fra en del forældre samt 8. klasse.

Foredrag og fællesspisning for 7. – 9. klasse

Vi vil gerne styrke sammenholdet ikke kun blandt eleverne i overbygningen, men også forældrene, og samtidigt sætte fokus på emner, der er relevante for os alle. Derfor inviterer vi til tre aftener, hvor vi har indbudt oplægsholdere til at fortælle om fx forskellige vinkler på ”Det svære ungdomsliv”. Klasserne laver på skift mad til disse aftener sammen med deres primærlærere således, at alle for et mindre beløb kan få aftensmaden med sammen med social hygge og gode, relevante diskussioner og snakke.

 

Terminsprøver – 9. klasse og øve-prøver – 8. klasse

I uge 3 afholder vi terminsprøver for 9. klasse og øve-prøver for 8. klasse. Her får eleverne mulighed for at prøve den form, der er, ved de skriftlige prøver. Vi lægger stor vægt på, at det skal være så roligt og afslappet som muligt, og vi nyder, når eleverne hjælper med at gøre salen klar. Under afholdelsen af prøverne gør vi det præcis som til de ”rigtige” prøver, så eleverne er forberedt til de afsluttende prøver.

Auschwitz-dag for 7. – 9. klasse

Traditionen tro mindes vi Auschwitz-dagen d. 27. januar sammen med andre friskoler i området. I år er det vores tur til at afholde arrangementet. Vi glæder os til at byde ind til en spændende dag med workshops og foredrag. Der kommer mere information senere på året.

24-timers hockey – 7. + 8. klasse

Den sidste torsdag-fredag i januar måned afholdes der 24-timers hockey for 7. og 8. klasse i samarbejde med Ferritslev Friskole og Sdr. Nærå Friskole. Det er et stævne, der motiverer eleverne for boldspillet og bl.a. sætter temaerne konkurrence, fairplay og fysisk udholdenhed på skemaet. Samtidig får eleverne dyrket det sociale på tværs af skoler og klasser og styrket sammenholdet. Forældrene og lærerne er også involverede i kampe og socialt samvær. I år er det vores tur til at være værter, og en masse forældre samt 9. klasse vil være hjælpere i løbet af de 24 timer.

Projektuger – 7. + 8. klasse og 9. klasse

I alle tre overbygningsklasser arbejder vi med projekt i den form, som FSA-prøven beskriver. I uge 15 er 9. klasserne i gang, og i uge 19 forbereder vi 7. og 8. klasse frem mod det afsluttende projekt, de skal lave i 9. klasse. Vi finder sammen et overordnet emne, som eleverne gruppevis finder et underemne til, som de har lyst til at fordybe sig i. Emnet skal belyses ud fra flere faglige vinkler og det faglige arbejde skal præsenteres både gennem en fremlæggelse og gennem aflevering af et produkt, som er helt op til gruppen selv – det kan være alt. En film, en rapport, en udstilling, et fysisk produkt, et teaterstykke, en folder, en avis osv. Arbejdet foregår som udgangspunkt på skolen, og alle grupper får tilknyttet en vejleder. Efter projektet er afsluttet, får alle en projektudtalelse.