Fysik/kemi

Formål for faget fysik/kemi på Refsvindinge Friskole

 

Formålet med fysik-kemi-undervisningen er først og fremmest at åbne verden omkring eleverne, dette gøres ved at tage udgangspunkt i eleverne hverdagsforestillinger, observationer og naturlige nysgerrighed.

Den naturfaglige tilgang søger at nuancere og kvalificere elevernes hverdagsforestillinger – og tilbyde en naturfaglig forståelse af de kræfter der virker i universet – såvel som i verden omkring os.

Undervisningen bør tage udgangspunkt i det fænomenologiske – altså de fænomener som omgiver os.

Den naturfaglige arbejdsmetode står centralt i tilgangen til faget, hvor indgangsvinklen er observationer, hypoteser og undersøgelser.

Teori kobles på elevernes undersøgende arbejde – for at udvide elevernes begrebsverden og trin for trin bygge fagbegreber på elevernes hverdagsforestillinger.

Efterhånden som eleverne får opbygget en begrebsverden, begynder de fællesfaglige forløb at fylde mere, og undervisningens mål og indhold skal være funderet i de naturfaglige kompetenceområder:

 • Modelleringskompetencen
 • Undersøgelseskompetencen
 • Perspektiveringskompetencen
 • Kommunikationskompetencen

 

Fælles mål efter 9.kl.

Kompetenceområder:

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi.

Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi.

Perspektivering: Eleven kan perspektivere fysik/ kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi.

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Udover de ovennævnte kompetenceområder, indeholder fysik-kemi-undervisningen følgende fagområder:

Stof og kredsløb

Fx:

 • Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer.
 • Eleven har viden om grundstoffernes periodesystem.
 • Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen.
 • Eleven kan beskrive fotosyntesens og forbrændingsprocessers betydning for atmosfærens sammensætning.

 Partikler, bølger og stråling

Fx:

 • Eleven kan undersøge typer af stråling.
 • Eleven kan med kernekort beskrive ustabile atomkerners henfald, herunder med interaktive modeller.
 • Eleven har viden om udbredelse af lyd og lys.
 • Eleven kan skelne mellem naturlig og menneskeskabt ioniserende stråling.

 Energiomsætning

Fx:

 • Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvori elektricitet og magnetisme indgår.
 • Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer.
 • Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger.
 • Eleven kan diskutere udvikling i samfundets energiforsyning.

 Jorden og universet

Fx:

 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kræfter og bevægelser.
 • Eleven har viden om havstrømme, vandets kredsløb og atmosfæriske fænomener.
 • Eleven kan med modeller beskrive bevægelser i Solsystemet og Universets udvikling, herunder med simuleringer.
 • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem livsbetingelser og Jordens bevægelser, atmosfære og magnetfelt.

Produktion og teknologi

Fx:

 • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring.
 • Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser.
 • Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund.
 • Eleven har viden om teknologiers påvirkning og effekt på naturgrundlaget.