Ledige pladser

På Refsvindinge Friskole har vi i udgangspunktet højest 20 elever i
hver klasse. I forbindelse med flytning mv. opstår der af og til ledige
pladser i en klasse, og derfor tager vi jævnligt nye elever ind.
Overvejer du/I et skoleskift for jeres barn, er du velkommen til at
kontakte os og høre nærmere.
Under alle omstændigheder er man velkommen til at blive skrevet
op, så vi kan kontakte jer i fald, der opstår en ledig plads.
Kontakt os på 65331229 eller mail kasper@refsvindingefriskole.dk