SFO

Skolefritidsordning (SFO)

Skolens SFO er åben hver dag fra 6.10 til 16.30 og kan bruges af alle skolens elever. Der er ingen aldersbegrænsning.

Der benyttes modulordning (morgenmodul og 2 eftermiddagsmoduler) som den enkelte familie kan vælge efter behov. Indmeldelse kan ske fra dag til dag og udmeldelse kan ske med en måneds varsel senest den 10. i hver måned.

Desuden er klippekort muligt for børn fra 4. klasse. (10 klip – 540 kr.)

SFOen er åben alle skoledage, ferier og fridage undtaget ugen mellem jul og nytår, den 2. januar 2024, den 5. juni, de sidste tre hele uger af børnenes sommerferie, fredag i uge 7, fredag i uge 42 samt de 3 dage op til påske.
Af hensyn til planlægningen af personalets arbejdstid og aktiviteterne i ferierne, skal forældrene give besked om, hvilke tidspunkter deres børn kommer, dog senest kl 10.00.

Hjertet af SFOen er det store lokale mellem børnehaveklassen, 1. klasse og det kreative værksted. I det hyggelige køkkenmiljø kan børnene spise deres medbragte eftermiddagsmad, men der er også plads til brætspil, afslapning, lektielæsning eller andet. Derudover er der mulighed for at benytte lokaler som sløjd, skolekøkken, formning og gymnastiksal.

Skolens store udendørsarealer giver også plads til fri leg og boldspil eller nærvær og hygge i vores bålhytte. Mandag er fast udedag, som regel incl. bål m.v.

Der lægges vægt på at børnene selv kan præge deres egen fritid. Venskaber opstår, de kan lege i trygge rammer og selv vælge aktiviteter til og fra.