Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. Alle medlemmer af skolekredsen er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Skolelederen ansættes og afskediges efter bestyrelsens indstilling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Der er 5 medlemmer i bestyrelsen, og de skal alle være forældre ved skolen.