Fortælling

Formål for faget fortælling

Formålet med undervisningen i fortælling er, at eleverne opnår indsigt i bøgernes og fortællingens univers. Gennem fortælling, oplæsning og samtale møder eleverne de fortællinger og de forskellige genrer indenfor litteraturen, der har betydning for os som mennesker i et sprogligt, kulturelt og historisk fællesskab. Fortællingen kan desuden tage udgangspunkt i oplevelser eller i fantasien. Fortællingen betragtes som et oplevelses- og dannelsesfag, der giver eleverne kendskab til det historisk-poetiske, til litteraturens og myternes livstydende budskaber; den del af menneskelivet, der ikke kan måles og vejes. Det er ligeledes et vigtigt formål, at eleverne oplever det forpligtende samvær, der knytter sig til det at lytte og at være fælles om fortællingen.

Slutmål – efter 6. klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

  • at lytte til fortællinger og oplæsninger med opmærksomhed
  • at indleve sig i fortællingens univers
  • at genkende forskellige genrer indenfor litteraturen
  • at genkende forskellige forfattere
  • at finde glæden ved at fordybe sig i fortællingens og litteraturens verden

Fortælling bruges som udtryksform i forbindelse med undervisningen i andre fag.