Bestyrelsen

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for skolen, hvilket betyder at bestyrelsen godkender alle større tiltag i forbindelse med nyindkøb, udvidelse, budgetlægning m.m. Bestyrelsen planlægger i samråd med skolens ansatte årets arrangementer.

Der afholdes typisk 11 møder om året. Udover bestyrelsen er skolens leder og en lærerrepræsentant med til møderne. Lærerne skiftes til at deltage i møderne og deltager derved i mindst et møde om året. Udover de ordinære møder afholdes der et årligt fællesmøde for bestyrelse, lærere og pædagogisk personale.

Når referaterne er godkendt, anbringes de i skolens protokol. De bliver ligeledes ophængt på skolens opslagstavle. Derudover er der skriftlig orientering fra møderne i det månedlige skoleblad.

rf_favicon

Torsten Lyster
Formand

torsten.lyster@gmail.com
steffensen

Maria Trøst Steffensen
Næstformand

mariatrust@hotmail.dk
image2

Martin Kjeldgaard
Bestyrelsesmedlem

martin@cenholtconsult.dk
Mia

Mia Enøe Christensen
Bestyrelsesmedlem

mmasc69@gmail.com
image3

Anitha Jensen
Bestyrelsesmedlem

anitha@live.dk