Skolepenge & SFO

Skolepenge og SFO

Gældende for 1/8 2018 – 30/7 2019

Skolepenge:
Ét barn / første barn:     kr. 1100 pr. md.
For andet barn:               kr. 550 pr. md.

Efterfølgende børn:        Gratis

Skolepenge betales 12 måneder om året. For børnehaveklassen betales fra og med august. For afgangsklassen (9. kl.) betales til og med juli.

Lejrskolebetaling:

Lejskolebetaling på kr. 79 om måneden opkræves sammen med skole- og SFO betaling. Der sker ikke tilbagebetaling af indbetalte lejrskolepenge, hvis et barn skifter skole.

SFO: 
Modul 1:      kl. 06.10–08.00               kr. 400

Modul 2:     kl. 12.20–15.00                kr. 715

Modul 3:     kl. 12.20–16.30                kr. 965

Søskenderabat: Hvis en familie har mere end ét barn i SFO på fuld tid (modul 1+3) betales kr. 1.205 pr. barn.

SFO betales 11 mdr. om året, idet juli måned er betalingsfri.

Tidsfrister:
Skole: Ved udmeldelse skal betales for indeværende samt kommende måned.
SFO: Framelding og ændring af moduler skal meddeles senest d. 10. i måneden og træder i kraft den 1. i måneden efter.

Indskrivning til kommende børnehaveklasse:

Opskrivning af barn til en fremtidig børnehaveklasse sker ved henvendelse til skolen. Opskrivningen er gratis. Som regel har vi flere børn skrevet op til børnehaveklassen end vi har pladser. Vi anbefaler derfor at skrive sit barn op i god tid.

Umiddelbart efter indskrivning til kommmende børnehaveklasse – typisk først i december måned – skal indbetales et depositum svarende til tre måneders skolepenge.

Begynder barnet som planlagt i børnehaveklassen efter sommerferien, er de tre første måneder betalingsfrie (pånær lejrskolebetaling og evt. SFO). Der sker ikke tilbagebetaling af depositum, hvis man efter indskrivningen vælger alligevel ikke at benytte sin plads.

Betalingsmåder:
Efter tilmelding af elev modtager forældrene et girokort til betaling af skole/SFO. Man bedes oprette betalingen under sine PBS-aftaler. Ved oprettelse af aftalen skal man bruge følgende oplysninger:
– PBS-nr.
– Debitorgruppe nr.
– Forældre nr.

Alle tre oplysninger fremgår af girokortet.

Som alternativ til PBS kan man enten indbetale på de girokort, man får tilsendt. Eller man kan via sin netbank bede om at få tilsendt såkaldte elektroniske indbetalingskort. Men skolen anbefaler tilmelding til PBS, idet der erfaringsmæssigt er færrest problemer hermed.